Get Adobe Flash player

โปรแกรมท่องเที่ยวอัมพวา

หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์
แพ็คเกจท่องเที่ยวอัมพวา 2 วัน 1 คืน ทำเรื่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยแพ็คเกจท่องเที่ยวอัมพวาหลากหลายเส้นทางที่เราพร้อมดูแลคุณ ด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพ และทีมงานเรือที่ได้มาตรฐาน เพียงเลือกเส้นทางที่ถูกใจ และสั่งซื้อเพิ่มเติมจากห้องพัก

  • แพ็คเกจล่องคลองมองอัมพวา เส้นทางสั้นๆเที่ยวสบายๆเก็บครบทุกบรรยากาศและสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของอัมพวา
  • แพ็คเกจล่องเรือตามรอยเสด็จประภาสต้นรัชกาลที่ 5เต็มอิ่มกับบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง สถานที่ประวัติศาสตร์และเรื่องราวความสนุกสนานในการเสด็จประภาสต้นอัมพวาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาล ที่ 5 ที่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 100 ปี แต่เรื่องราวของพระองค์ท่านยังคงถูกกล่าวขานมิรู้ลืม
  • แพ็คเกจสี่ตลาดบ้านพี่เมืองน้อง วันเดียวเที่ยว 4 ตลาด เพลิดเพลินกับ 4 บรรยากาศของ 4 ตลาด ย่านการค้าสำคัญของ 4 เมืองในอดีต อัมพวา บางน้อย ดำเนินฯ-เล่าตั๊กลั๊ก บางนกแขวก
  • แพ็คเกจปลูกป่าชายเลน สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านปากอ่าวแม่กลองอย่างใกล้ ล่องเรือ ชมป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ล่องเรือบนเลน ถีบกระดานเลน งมหอย และร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มผืนป่า ด้วยมือเรา

เส้นทางเรือท่องเที่ยว บริการเรือท่องเที่ยวอย่างอิสระหลากหลายเส้นทาง หลากหลายสไตล์ ทั้งชมบรรยากาศ ชมสวน ชมหิ่งห้อย หรือล่องเรือไหว้พระ 5 วัด 9 วัด ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า (บริการเฉพาะลูกค้าที่พัก)

เส้นทางรถตุ๊กตุ๊กท่องเที่ยว บริการรถตุ๊กตุ๊กท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า (บริการเฉพาะลูกค้าที่พัก)

เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว บริการจักรยานเช่า รายวัน รายชั่วโมง พร้อมแผนที่ท่องเที่ยว สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า (บริการเฉพาะลูกค้าที่พัก)